Programjaink

Programjaink

Iskolánk két művész hagyományait őrizve tanulmányi versenyekkel, pályázatokkal, kiállítások rendezésével, vetélkedőkkel, emléknappal, koszorúzásokkal emlékezik meg példaképeiről.

Nádasdy Kálmán előtt tisztelgünk többek között a kétévente megrendezésre kerülő Nádasdy napokkal, az őszi és tavaszi Nádasdy Gálával, valamint a iskolánkért kifejtett áldozatos munkáért járó Nádasdy Emlékplakettel.

Hagyományaink közé emeltük be a világhírű zongoraművész, zongorapedagógus zenei munkásságának őrzését. Cziffra György kerületünk lakója volt, innen indult a világhír felé. Szellemi öröksége, életútja, küzdelmei példaképül szolgálhat a zenetanuló ifjúságnak. Cziffra György nevét viselő zenei tanulmányi versenyünket kétévente rendezzük meg.

Négy évtizedes fejlesztő, építkező tevékenységünkkel, szellemiségünkkel mindig is törekedtünk részben hagyományokhoz csatlakozni, részben új hagyományokat teremteni. Így évről-évre visszatérő hagyományőrző rendezvényeink karácsonyhoz, húsvéthoz, farsanghoz, anyák napjához, jeles ünnepekhez csatlakozó népszokásokhoz kapcsolódnak.

Zenei- és művészeti tanszakok rendezvényei:

 • A Zene Világnapja – október 1.
 • Tanszaki adventi foglalkozások, karácsonyi hangversenyek
 • Hagyományőrző Művészeti Farsang
 • Tanáraink hangversenye
 • Tanáraink kiállítása
 • Anyák napja – Kicsinyek hangversenye
 • Évzáró Balett gála
 • Hagyományőrző néptánc gála
 • Évzáró képzőművészeti kiállítás
 • Nádasdy emlékkiállítás folyamatos gondozása
 • Cziffra György zenei verseny 2 évente
 • Nádasdy jubileumi napok- művészeti verseny 2 évente
 • Zenekaraink és művészeti csoportjaink a kerületi kulturális hagyományok őrzői
 • Nádasdy Galéria működtetése
 • Zenei és társművészeti táboraink
 • Kerületi  kulturális napok rendezvényein való részvétel
 • Kerületi közösségek rendezvényein való részvétel
 • Színházi világnap
 • Bábok ünnepe
 • Rendszeres időszaki kiállítások, év végi beszámoló kiállítások a Nádasdy Gyermek és Ifjúsági Galériában

Az iskola művészeti arculata számos lehetőséget ad a hagyományápolásra általános iskolai oktató-nevelő munkában, tanórai keretben, illetve az iskolai hagyományok rendszerében, tanórán kívüli iskolai programokkal.

Iskolatörténeti hagyományok: cél az iskola által létrehozott értékek megőrzése lehetőség szerint az első öt pontban említett rendezvények által, jubileumi kiadványok megjelenítésével, kiállítások szervezésével /Szent István Galéria/, a kórus CD és kazetta kiadásával.

A fent említett események alapvetően hármas célt szolgálnak:

 • Az európai, a nemzeti és az iskolai hagyományok életben tartása, beilleszkedés a hagyományok menetébe, ezáltal újra és újra megállítjuk az idő jellegtelen folyamát. Ritmust és értelmet adunk napjaink menetének. Mindez közösségi keretben történik. Az egész iskola, kicsik és nagyok bevonásával.
 • Teret adunk az egyéni és csoportos kezdeményezéseknek, alkotókedvnek.
 • Megtapasztalhatjuk az értékteremtés és az értékek élvezetének örömét

 A művészeti oktatás-nevelés sajátosságaiból következően iskolánk zenei és művészeti működése, soha nem korlátozódhatott az épületben folytatott tevékenységre. Mindig is arra törekedtünk, hogy nevelési eredményeink minél szélesebb körben ismertek legyenek, és városrészünk kulturális életét gazdagítsák. Alapvető feladatunknak tekintjük, hogy a művészetek, a kultúra irányában elkötelezett embereket neveljünk. Csak a kulturális igény, aktivitás teremtheti meg egy város kulturális művészeti életének alapjait. Érdeklődés és közönség nélkül nincs kulturális élet.

Általános iskola tagintézményünk mindig sok tehetséges fiatalt vonzott, akik közül jó néhányan jutottak művészeti pályára. Elsősorban a művészetek iránti fogékonyságra szeretnénk nevelni a gyerekeket. A 2006-os tanévtől induló elsős osztályunkat egységes iskolai keretek között indítjuk.

Művészeti iskolánk megalapozója a kerület mai virágzó kulturális életének és példaként szolgál arra, hogy a főváros peremén is lehet önálló kulturális arculatot és életet teremteni. Együtteseink, zenekaraink, iskolagalériánk, és legújabban kamaraszínházunk egyaránt szolgálják az oktatást, az amatőr művészeti mozgalmat, közművelődést, művészeti életet. Ez irányú törekvéseinket, célkitűzéseinket csak az általános iskolákkal és a kulturális intézményekkel kialakított jó együttműködéssel tudjuk megvalósítani.

A Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola az egész kerületre kiterjedő oktatási rendszert épített ki, minden oktatási intézményben vagy körzetében jelen vagyunk, kihelyezett tagozatokat működtetünk.

A Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar majd két évtizedes fejlesztésével jelentős mértékben hozzájárultunk, hogy Budafok-Téténynek ma önálló művészeti intézménye van, amely fontos szerepet játszik úgy a kerület, mint a főváros zenei életében.

Számos kezdeményezésünkkel, fesztiválokkal, tanulmányi versenyek szervezésével aktív szerepet vállaltunk a főváros oktatási és kulturális életében (Budapesti Kamarazene fesztivál, Zenekari fesztivál, fővárosi és országos tanulmányi versenyek).

40 éves működésünk ideje alatt számos külföldi szakmai kapcsolatra tettünk szert. Mondhatjuk, hogy már évekkel ezelőtt megkezdtük saját intézményi csatlakozásunkat az Európai Közösséghez. Dánia (Esbjerg), Németország (Bonn), Ausztria (Bécs) mellett kapcsolatokat létesítettünk az akkor még Csehszlovákiában lévő Pozsony iskolájával, a legutóbbi években pedig a hollandiai Groningen zenekarával, valamint Romániában a Kolozsvári Líceummal. Az európai közösséghez történő tényleges csatlakozásban ezen kapcsolatok újraélesztésének, ápolásának, valamint újabbak létesítésének lehetőségét látjuk.

2004-ben az új központi iskolaépületünkben mind esztétikai, mind szakmai szempontból kaptunk lehetőséget további események, rendezvények befogadására. Szakmai továbbképzések, kerületi értekezletek, tanfolyamok, kiállítások, versenyek, hangversenyek, színházi előadások számára állandó helyszín lett iskolánk.

 

Eseménynaptár