Beiratkozás

A beiskolázásról 

Iskolánkban több éve összefonódik a közismereti és az alapfokú művészeti oktatás. A két terület egymást segíti, kiegészíti és fejleszti. Ezt bizonyítja, hogy kimagasló eredményeket érünk el a közismereti tantárgyak terén is (országos átlag feletti teljesítmény a kompetencia méréseken, dobogós helyezések a kerületi és országos versenyeken, sikeres beiskolázás a középiskolákba)

Családias légkörben alsó tagozatos tanulóink zökkenőmentesen folytatják tanulmányaikat a felső tagozaton. A közösségfejlesztést kiemelt feladatnak tekintjük.

beisk1
beisk2

Közös programjaink szervezése és lebonyolítása az egész iskolaközösséget érinti, mozgatja. A gyerekek megismerik egymást, és közvetlen formában tapasztalják az értékeket. Szabadidő szervezése során figyelmet fordítunk a rendszeres színházlátogatásokra, osztálykirándulásokra, és az egészséges életmód kialakítására. Tanórán kívül hagyományőrző foglalkozásokat, művészeti rendezvényeket kínálunk tanulóinknak. A reáltudományok iránt érdeklődő tanulók a Tudományos Diáknapokon mutatkozhatnak be (pl.: prezentációk készítése különböző témakörökben).

Rendezvényeink:

 • karácsonyi és évközi koncertek
 • iskolai színházi előadások
 • tanulói kiállítások a Szent István Galériában
 • néptánc fellépések és Gála
 • tudományos diáknapok
 • rendszeres évközi sportversenyek
 • egészségnap
 • évközi játszóházak
 • nyári táborok
 • hagyományőrző és kézműves napok (advent, farsang, húsvét)
 • iskolai vetélkedők, csapatversenyek
 • finn -magyar cserekapcsolat, vendégszereplések

Általános iskolánkban működő művészeti együttesek:

 • Csilingelő Kiskórus
 • Fülemüle Kiskórus
 • Szent István Gyermekkórus
 • Schola Promontor Énekegyüttes
 • Szent István Diákszínpad (alsós, felsős)

Várjuk azokat a gyerekeket, akiknek jó a kézügyessége, szeretnek szerepelni, mozogni, énekelni. A közismereti tárgyak mellett választhatóan néptánc illetve rajzórákat(heti 4) építettünk gyerekeink órarendjébe.

Elsős gyermekeink hangoztató-elemző szótagoló olvasással tanulnak olvasni. Nagy hangsúlyt fektetünk a differenciált oktatásra: a felzárkóztatásra és tehetséges gyermekeink továbbfejlesztésére.

Ének- és művészeti oktatás emelt óraszámban folyik. Negyedik osztálytól német nyelvet tanítunk.

Tanulóink korszerű számítógépes park és internetes hozzáférés segítségével mélyíthetik el ismereteiket.

Játszóházainkban megismerkedhetnek az érdeklődő gyermekek és szülők pedagógusainkkal, akik egy-egy témakörhöz kapcsolódó foglalkozásokat tartanak.

Tíz tanács elsős szülőknek

Amit érdemes megfontolni

dr. Pusztai Éva
tanulásmódszertan tréner javaslatai

Beiratkozás zenei és más művészeti tanszakokra

Mikor kell beiratkozni?

A zenei és társművészeti tanszakokra az új növendékek az előre meghirdetett időpontokban jelentkezhetnek: a korlátozott számú férőhelyek miatt nem tudjuk minden érdeklődőnek biztosítani a zene- vagy más művészetoktatás lehetőségét, ezért a jelentkezést követő 30 napon belül az iskola értesíti a tanulót (tanuló szüleit) felvételének sikerességéről.

Hol és hogyan lehet beiratkozni?

Kizárólag a Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola központjában (1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.) a meghirdetett időpontokban lehet beiratkozni.

Mi a különbség a térítési díj és a tandíj között?

Tandíjnak nevezzük az oktatás egy főre eső teljes bekerülési költségét. Amennyiben a tanuló jogosult a művészetoktatási állami normatívára (tanulói jogviszonnyal rendelkezik és más alapfokú művészeti iskolában nem veszi igénybe a normatívát), akkor a tandíj kb. 15%-át kell csak kifizetnie az oktatásért: ez a térítési díj.

Mikor kell a díjakat befizetni?

A térítési és tandíjakat a tanév elején kell a tankerületi számlára befizetni. Az adott tanévre vonatkozó díjakat és a befizetés pontos módját honlapunkon tesszük közzé.

Egyéni vagy csoportos oktatás?

Egyéni oktatás a zenei hangszeres tanszakokon folyik. Csoportos oktatásban részesülnek a társművészeti tanszakok növendékei, valamint a zenei előképző tanulói.