• лечение рака простаты в Израиле
 • лечение рака прямой кишки в Израиле
 • лечение рака слизистой полости рта в Израиле
 • лечение рака толстого кишечника в Израиле
 • лечение рака фатерова сосочка в Израиле
 • лечение рака челюсти в Израиле
 • лечение рака шейки матки в Израиле
 • лечение рака щитовидной железы в Израиле
 • лечение рака яичек в Израиле
 • лечение рака яичников в Израиле
 • лечение саркомы в Израиле
 • Az általános iskola

  Iskolánk az egykori Magyar Királyi Állami Elemi Iskola ma általános iskolaként működik. Modern stílusban épült 1940-ben, a Budafok megyei város mérnöki hivatala tervezte. Eredetileg 14 tantermet tartalmazott. Az épületnek a külön fiú és leányiskola miatt két bejárata és két lépcsőháza volt. A magasföldszint ablaksorai között középen angyalos címer volt kőből faragva.

   

  A Szent István téri Általános Iskola a kerület egyik legrégebbi oktatási intézménye, a II. világháború után alakult általános iskolává. Szakmai színvonalat az iskola életében a Kodály zenei nevelési elveken alapuló ének-zene tagozat bevezetése hozott az 1964-es évtől. A párhuzamosan működő évfolyamok közül az egyik mindig zenei osztály volt.

                  1996-ban az általános iskola és a  XXII. kerületi művészeti iskola összevonásra került, amely bővülő lehetőségeket biztosított az oktatásban és a nevelésben is.

   

  Iskolánkat ekkor neveztük el Nádasdy Kálmán Kossuth-díjas kiváló művészről, aki mint zeneszerző, rendező, műfordító és filmrendező is tevékenykedett. Életpályája példaértékű számunkra.

   

  Az általános iskola igen fontos feladata az alapfunkció ellátása. Az alapfokú nevelés-oktatás első négy évre terjedő pedagógiai szakaszának jellemzője az alapozás. Az első két év bevezető szakasz, amely előkészít az iskolai tanulmányokra. Tanítóink gyermekre figyelő fokozatossággal vezetik át a tanulókat az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulók szervezeti kereteibe és szokásrendjébe. Fontos szerepet kap ebben a folyamatban a gyermekek motiváltsága, érdeklődésük felkeltése és nyitottságuk megtartása. Tanítóink feltérképezik a tanulók egyéni szükségleteit is. A 3-4. évben folytatódnak a fejlesztési feladatok, de fokozatosan átalakul a tanulás jellege. A játékot, mint alapvető gyermeki tevékenységet megőrizzük, és már ebben az életszakaszban is lehetőséget kapnak gyermekeink a szerepjátékra és a színjátszásra.

                  A felső tagozaton tanító szaktanárok és tanítóink között igen jó a kapcsolat. Betekinthetünk egymás munkájába és segítjük azt. Tanulmányi versenyekre közösen készülünk. A gyermek is abban a szellemben nevelkedik, hogy fontos folyamat szereplője biztos háttérrel. A közös munka megkönnyíti az átmeneti szakaszt az alsó tagozatból a felső tagozatba.

  A szaktárgyak oktatása magas színvonalon folyik, sikeresen veszünk részt a kerületi és a budapesti tanulmányi versenyeken: Népdal éneklési verseny, Történelem és földrajz vetélkedő, Helyesírási verseny, Vers- és prózamondó verseny, Német szövegértési és tanulmányi verseny, Német projektverseny, Katasztrófavédelmi verseny, Zrínyi Ilona matematika verseny. Többször nyertek rajzpályázaton diákjaink Artner Ilona irányításával. Gyermekeink szívesen versenyeznek, hiszen a szereplés és a kreatív megnyilvánulás a „vérükké vált” a sokféle művészeti tevékenység során. Nagy figyelmet szentelünk a kimeneti szakaszra, a továbbtanulásra is. Külön felvételi előkészítőt tartunk matematikából és magyarból nyolcadikos tanulóinknak. Örömünkre szolgál, hogy a felvételi és a kompetencia mérés eredményeink az országos átlag felett vannak.

                  Több évtizedes építkező tevékenységünkkel, szellemiségünkkel mindig törekedtünk részben a hagyományokhoz csatlakozni, részben új hagyományokat teremteni. Hagyományőrző rendezvényeink karácsonyhoz, húsvéthoz, farsanghoz és jeles ünnepeinkhez kapcsolódnak. Iskolánk hagyományosan megrendezendő eseményeit a sokféleség jellemzi.

   

  A Szent István Gyermekkórus működése folyamat, munkájába már a 4. osztályos tanulók is bekapcsolódhatnak. A nagykórus mellett a Schola Promontor is lehetőséget nyújt a tehetséges gyerekek foglalkoztatására, szerepeltetésére. A Szent István Gyermekkórus az éves állandó koncertjei mellett rendszeresen énekel különböző kerületi fellépéseken, külföldi koncertkörutakon. Néhány éve a kórus vezetője, Winnington-Ingram Johanna, kapcsolatot létesített egy finn gyermekkórussal, és ennek eredményeként vendégül láthattuk a kórus tagjait és a mi gyerekeink is eljuthattak Finnországba. 2010-ben egy sikeres pályázatnak köszönhetően a finn-magyar kapcsolat tovább épülhet.

  Iskolánk nyitott más kultúrák iránt, erről tanúskodnak az adventi bécsi kirándulások és a német nyelvi táborok is, melyeket Dombi Margit szervez.

   

  Az általános iskolai tagintézmény több területen is hagyományteremtő. Nemzeti ünnepeinket évek óta tanulóink aktív közreműködésével üljük meg. Gyermekeink kedvelt tevékenysége az amatőr színjátszás. Iskolánk minden tanulója bekapcsolódik a Diákszínpad munkájába, melynek szervezője egyben intézményünk vezetője is, Schranz Nándor. Évente két színházi délutánt is szervezünk. Az előadott darabok mindig a gyerekek életkori sajátosságaihoz kötődnek. A mesejátékoktól kezdve a vígjátékokon keresztül a komoly mondanivalóval rendelkező színdarabokig sokféle mű kerül bemutatásra. A gyerekek érdeklődéssel figyelik társaik alakítását. Az előadásokat a szülők is megtekinthetik.

  Ünnepeinkre gyakran vetélkedővel is készülünk, amelyekhez a gyerekek állítják össze a feladatokat, ez is lehetőséget ad az önálló és kreatív megnyilvánulásra.

  Több éven keresztül színházba is eljuthattak tanulóink Kocsis Józsefné sikeres pályázatai segítségével. Nagy örömet jelentett számunkra, hogy ezeken a programokon minden gyerek részt vehetett.

  Minden évben megrendezzük az adventi és a húsvéti kézműves napot. Diákjaink különböző technikák között választhatnak, és nagy izgalommal készítenek ajándéktárgyakat.

  Iskolánk első emeletén működik a Szent István Galéria, ahol tehetséges tanulóink alkotásai láthatók. Rajzok, festmények és más technikákkal készült művek színvonalas munkáról árulkodnak. A Galérián meghívott vendégművészek és művészpalánták is kiállítanak, ami perspektívát mutat gyerekeinknek.

  Az iskolai farsang is nagyszabású rendezvény, melyen mindenki kreatív módon vesz részt. A színjátszás szeretete itt is megmutatkozik. Hagyománnyá vált az is, hogy tanulóink osztályonként, csoportosan is szerepelnek. A játékos darabok és bohózatok bemutatása mellett jelmezverseny és táncház is működik. Rendezvényeinket a Szülői Munkaközösség mindig aktívan segíti.

   

  A sokszínű és sokféle tevékenység iskolánk igazi arculata. Nevelésünk nagy hangsúlyt fektet a személyiségfejlesztésre, odafigyel a tanulók sokoldalú kibontakozására. Központi szerepet tölt be az érzelmi nevelés, az érzelmi intelligencia gondozása. Felelősen cselekszünk azért, hogy a szellemi értékeket rangra emeljük, és átmentsük a jövő számára az elanyagiasodó világban. Olyan légkört teremtünk, amely a gyermekekben felébreszti az igényt a további művelődés szükségességére.

  Iskolánk, a Budafok-Tétény Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola megalapozója a kerület kulturális életének, és példaként szolgál arra, hogy lehet önálló kulturális arculatot és életet teremteni