Beiratkozás

Beiratkozás zenei és más művészeti tanszakokra

Hogyan lehet beiratkozni a zenei és művészeti tanszakokra?

Az alapfokú művészeti képzésünkbe az előre meghirdetett  időpontokban jelentkezési lap kitöltésével, képességfelmérést követően lehet jelentkezni. A beérkezett jelentkezések, a szaktanári javaslatok, valamint a rendelkezésre álló szabad férőhelyek alapján az intézmény vezetője dönt a a felvételről. A jelentkezést követő 15 munkanapon belül levélben értesítjük a jelentkezőket az eredményről. Sikeres felvétel esetén az új növendékek szeptember elején a térítési díj befizetésével iratkoznak be.

A jelentkezési lapot akár otthonról is ki lehet tölteni az oldal alján található ONLINE JELENTKEZÉS gombra kattintva. Ebben az esetben a meghirdetett időpontokban az Iskolaközpont bejáratánál a regisztrációs pultnál szíveskedjenek elkérni a már elkészült jelentkezési lapot, melyet alá is kell írni.

A beiratkozás menete tehát:

 1. Jelentkezési lap kitöltése (akár otthonról)
 2. Személyes jelentkezés és képességfelmérés az Iskolaközpontban (1222 Nagytétényi út 31-33.), a meghirdetett időpontokban
 3. Sikeres felvétel esetén a térítési díj befizetése

Mikor kell beiratkozni?

A zenei és társművészeti tanszakokra az új növendékek az előre meghirdetett időpontokban jelentkezhetnek: a korlátozott számú férőhelyek miatt nem tudjuk minden érdeklődőnek biztosítani a zene- vagy más művészetoktatás lehetőségét, ezért a jelentkezést követő 15 napon belül az iskola értesíti a tanulót (tanuló szüleit) felvételének sikerességéről.

Mi a különbség a térítési díj és a tandíj között?

Térítési díj: a szeptemberi tanévkezdéskor szakmai alapfeladatokra számított folyó kiadások alapján az egy tanulóra számított összeg alapján részleges hozzájárulás az oktatás, képzés költségeihez.

Tandíj: a szeptemberi tanévkezdéskor szakmai alapfeladatokra számított folyó kiadások alapján az egy tanulóra számított összeg.

Kinek kell tandíjat és kinek kell térítési díjat fizetnie?

Tandíjat kell fizetnie annak,

 • aki alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladóan vesz részt tanórai foglalkozáson (akár másik, államilag támogatott alapfokú művészetoktatási intézményben)
 • aki a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlésére kényszerül
 • akinek nincs tanulói jogviszonya nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti – tehát általános iskolai vagy középfokúiskolai – oktatásban
 • aki a huszonkettedik életévét betöltötte
 • a 2011. évi CXC. törvény 92. § (7) bekezdésében meghatározott nem magyar állampolgárnak

 

Akinél a fenti feltételek egyike sem áll fenn, annak térítési díjat kell fizetnie.

 

A több művészeti ág, több tanszak, több főtárgy foglalkozásait igénybe vevő tanuló az első tanszak térítési díján felül művészeti áganként, főtárgyanként, tanszakonként tandíjat fizetni kötelesek.

Ki kaphat térítési- vagy tandíjkedvezményt?

A növendéket a szociális helyzete alapján térítésidíj-, illetve tandíjkedvezmény illeti meg, amennyiben a tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 210 %-át (2018-ban az 59 850 Ft-ot).

Ha a tanuló törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a legkisebb öregségi nyugdíj

 • 135%-át nem haladja meg, a kedvezmény a meghatározott díj 90%-a,
 • 135%-át meghaladja, de maximum 140%-a, a kedvezmény a meghatározott díj 80%-a,
 • 140%-át ,meghaladja, de maximum 150%-a, a kedvezmény a meghatározott díj 70%-a,
 • 150%-át meghaladja, de maximum 160%-a, a kedvezmény a meghatározott díj 60%-a,
 • 160%-át meghaladja, de maximum 170%-a, a kedvezmény a meghatározott díj 50%-a,
 • 170%-át meghaladja, de maximum 180%-a, a kedvezmény a meghatározott díj 40%-a,
 • 180%-át meghaladja, de maximum 190%-a, a kedvezmény a meghatározott díj 30%-a,
 • 190%-át meghaladja, de maximum 200%-a, a kedvezmény a meghatározott díj 20%-a,
 • 200%-át meghaladja, de maximum 210%-a, a kedvezmény a meghatározott díj 10%-a.

A díjkedvezményre való jogosultságot jövedelemigazolással kell igazolni. A díjkedvezmény iránti kérelmet (mely letölthető honlapinkról) tanévenként egy alkalommal kell benyújtani egy példányban az intézmény vezetőjéhez, legkésőbb október 1-jéig.

A kérelmet a benyújtását követő 30 napon belül az intézmény vezetője bírálja el.

A kérelem mellé csatolni kell a jövedelemigazolásokat a beadást megelőző három havi nettó átlagjövedelemről és egyéb jövedelmekről.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 16. § (3) bekezdése alapján a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel ingyenes.

Mikor kell a díjakat befizetni?

Az adott tanévre vonatkozó díjak és a befizetés pontos módját honlapunkon tesszük közzé.

Egyéni vagy csoportos oktatás?

Egyéni oktatás a zenei hangszeres tanszakokon folyik. Csoportos oktatásban részesülnek a társművészeti tanszakok növendékei, valamint a zenei előképző tanulói.

Be lehet-e iratkozni magasabb évfolyamra?

Ha a tanuló az alapfokú művészeti iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel kell tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözeti vizsga alapján dönt, az alapfokú művészetoktatás követelményeinek és tantervi programjának az adott évfolyamra meghatározott rendelkezései alapján.

 

Lehet-e a kötelező szolfézst, vagy más kötelező tárgyat másik iskolában tanulni?

Igen, lehet. Ebben az esetben kérvényt kell benyújtani a titkárságon. A kérvény alapján a két iskola felveszi egymással a kapcsolatot.