Házyné Horváth Éva

Házyné Horváth Éva

könyvtáros-tanár

Az iskola könyvtáros-tanára vagyok. A gyerekek olvasóvá nevelését: a könyvek, az olvasás szeretetét

tartom alapfeladatomnak az iskola könyvtárán keresztül /magyar szakos tanárként is/.

A kollégáimmal összedolgozunk a cél érdekében!

Könyvtárhasználati  óráimon 1-8. osztályig a tanulók megtanulják az információ szerzés módjait: gyakoroljuk a kézikönyvek használatát, megismerik a különböző dokumentum típusokat,  a könyvtár állományában és interneten keresési feladatokat oldanak meg stb. Ezen túl, a könyvtár egyéb szolgáltatásaival: tankönyvek, könyvek  kölcsönzése ; információgyűjtés házi feladatokhoz, kiselőadásokhoz; versenyekre felkészítés, agyaggyűjtés stb. segítem a gyerekek tanulási esélyeit.