Gyöngyösi Brigitta

Gyöngyösi Brigitta

napközis nevelő

Gyöngyösi Brigitta napközis nevelő vagyok. A legtöbb gyerek az első osztályba lépve alapvetően vidáman, nyitottan, mindenre kíváncsian kezdi az iskolát. Az én célom az, hogy a jókedv és nyitottság az alsó tagozaton végig megmaradjon a gyerekekben. Hiszek a művészet személyiségformáló erejében. Az a tapasztalatom, hogy a zene, versmondás, a színjátszás a rajzolás a zárkózottabb, félénk gyerekekre is felszabadító erővel hat. Sokat mesélek a gyerekeknek, a napközis szabadidőben gyakran tartok kézműves foglalkozásokat, sokat játszunk közösen. Nagyszerű lehetőség a differenciált foglalkozás a lemaradók felzárkóztatására és az átlagosnál jobb képességű gyerekek foglalkoztatására. Minden héten két alkalommal részt veszek egy-egy tanórán is, ilyenkor segítem az órai munkát, emellett személyre szabott, játékos feladatokat végzünk a differenciálásban résztvevő gyerekekkel. Fontosnak tartom, hogy a tanulási időben nyugodt légkörben, egymásra figyelve, egymást segítve folyjon a munka. Arra törekszem, hogy a gyerekek kreativitására, egymás iránti segítőkészségére, jóra törekvésére támaszkodva jól működő osztályközösséget hozzunk létre együtt.