Dózsáné Tóth Anna

Dózsáné Tóth Anna

képzőművészet tanár

Dózsáné Tóth Anna vagyok, 2011 óta tanítok az iskolában, ahol első sorban az alsós kisdiákok művészeti nevelésében kaptam szerepet, 2014-től lehetőségem nyílt arra, hogy néhány felső tagozatos osztályban is folytathassam tevékenységemet.
2015-ben a gyerekek délutáni elfoglaltságaként kreatív szakkört indítottam, melynek sikere azóta töretlen. Itt lehetőség adódik elmélyülni bizonyos témákban, valamint versenyekre, pályázatokra felkészülni.
Mivel napjainkat vizuális ingerek tömegével éljük, megnő azoknak jelentősége, így fontos kialakítani és az esztétikum iránti fogékonyságot. Ehhez elengedhetetlen, hogy a gyerekekben kifejlődjön a türelem és az arányérzék képessége kreatív gondolkodásmóddal párosítva. A képzőművészeti előképző órákon
célom, hogy a gyerekek lehetőségeinkhez igazodva megismerkedjenek a különböző művészeti technikákkal és éljenek azok önkifejező lehetőségeivel. Igyekszem önálló alkotásra sarkallani őket, annak érdekében, hogy műveiket magukénak érezzék, azonosulni tudjanak vele. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetek a kézügyesség és a képzelőerő fejlesztésére is az életkoruknak megfelelő módszerekkel. A legtehetségesebb diákok a későbbiekben eredményesen alkalmazhatják itt megszerzett tudásukat a pályaválasztás és felvételi vizsgák során. Szeretném, ha az alkotó kedv a jövőben is megmaradna bennük.