Bánréti Lászlóné

Bánréti Lászlóné

testnevelés tanár

Testnevelés – földrajz szakos tanári diplomámat 1986-ban szereztem az ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Karán. ugyan ekkor atlétika edzői képesítést is kaptam.

A 2016-17-es tanévben testnevelést tanítok 5.-8. évfolyamig. Legfontosabb célomnak a rendszeres mozgás igényének kialakítását tartom. Fontos számomra hogy a négy év alatt minél több spotág mozgásformáit megismertessem diákjaimmal.

Azokban az években amikor földrajz tanítására is lehetőségem adódik, szeretem a legmodernebb eszközöket használni tanóráimon.

Osztályfőnökként a jó osztályközösség kialakítása, a továbbtanulásra való felkészülés a legfontosabb számomra.

Tanításon kívüli legnagyobb feladataim, Futafok iskolai szervezés, felsős kézműves nap szervezése, felsősfarsang szervezés, lebonyolítás, német táborok szervezés lebonyolítás.