A VI. Országos Fotó és Filmverseny elődöntője

A VI. Országos Fotó és Filmverseny elődöntője

A VI. Országos Fotó és Filmverseny elődöntőjére a nevezési lapok letölthetőek.

VIDEO Nadasdy – Jelentkezési lap

FOTO Nadasdy – Jelentkezési lap

 

Az elődöntőre vonatkozó versenykiírás:

A verseny célja: Az alapfokú művészeti iskolákban tanuló diákok képességeinek megismerése, felkészültségük értékelése a médiaművészet területén.

A verseny jellege, részei: Az elődöntő pályázati, a döntő gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos fordulók (elődöntő és döntő).

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz!

A  versenyzők  és  kísérő  tanáraik  utazásáról  és  részvételének  egyéb  feltételeiről  (szállás, étkezés) a  nevező intézmény gondoskodik.

A verseny kategóriái:

A) Fotó kategória – egyéni verseny

B) Film kategória – csoportos verseny

A nevezés feltételei:

A versenyre, a fotó és film tanszakosokon kívül bármelyik művészeti ág, tanszak tanulója nevezhető.

Egy intézményből fotó kategóriában korcsoporttól függetlenül 10 egyéni versenyző, a film kategóriában egy intézményből maximum 4 csoport nevezhető.

Egy tanuló egy kategóriában nevezhető.

Az intézmények az elődöntőbe fotó kategóriában tanulónként maximum 3 db pályamunkát küldhetnek, ezekből 1 db képsorozat is lehet, ami maximum 5 db fotóból állhat.

Az elődöntő pályamunkáinak beküldési módja:

Az  intézmények  az  általuk  nevezett  tanulói  egyéni  és/vagy  csoportos  alkotásokat  egy küldeményben küldjék meg.

A következőket kell elhelyezni egy-egy nagy borítékban:

 1. jeligével és korcsoport számmal ellátott pályamunkákat,
 2. zárt borítékokban a pályaművek készítőinek nevezési lapjait,
 3. több pályamunka egy borítékban küldése esetén összesítőt, amely tartalmazza kategóriák szerint az alkotások jeligéit a tanulók korcsoportjával együtt.

A tanuló neve nem szerepelhet az összesítőn és a pályamunkán.

AZ ELŐDÖNTŐ
A) FOTÓ KATEGÓRIA

A verseny formája: Egyéni verseny

Korcsoportok:

I. korcsoport: 2006. június 1-je és 2008. május 31. között,

II. korcsoport: 2004. június 1-je és 2006. május 31. között,

III. korcsoport: 2002. június 1-je és 2004. május 31. között,

IV. korcsoport: 2000. június 1-je és 2002. május 31. között,

között született tanulók.

 

A pályamunkák tartalmi és formai követelményei:

A pályamunka témája az alábbiakból választható:

 • flóra és fauna (élővilágunk)
 • riport sorozat
 • művészi portré
 • ételfotó

A maximum 3 db tanulói munkát 13×18 cm-es méretben, keretezés és paszpartu nélkül kell beküldeni a rendező intézmény címére. A fotósorozat (egy sorozat maximum 5 db fotó) egy munkának számít.

Fekete-fehér      és/vagy    színes,    hagyományos      (analóg)      és/vagy    digitális     fotók     egyaránt szerepelhetnek a pályamunkákban.

Digitálisan manipulált, átalakított képeket a versenybizottság nem fogad el. A fotó színbeállítása, kontraszt állítása és vágása megengedett.

Az elődöntőre beküldött pályamunka követelményei:

A beküldött pályamű tükrözze a tanulók vizuális és média ismereteit, technikai felkészültségét, kreativitását.

A fotók hátoldalára csak a jeligét és a korcsoport számát kell felírni, sorozatnál minden fotóra rá kell írni a tanuló jeligéjét, korcsoport számát és jelezni kell a képek sorrendjét: sorozat/1. kép, 2. kép, 3. kép, 4. kép, 5. kép

A fotókat az elődöntő pályamunkáinak beküldési módjánál leírtak szerint kell megküldeni.

 

B) FILM KATEGÓRIA

A verseny formája: Csoportos verseny

A csoport létszáma: maximum 3fő.

Korcsoportok:

I. korcsoport: 2004. június 1-je és 2008. május 31. között,

II. korcsoport: 2000. június 1-je és 2004. május 31. között,

III. korcsoport: 1996. június 1-je és 2000. május 31. között született tanulók.

A pályamunkák tartalmi és formai követelményei:

A pályamunka témája az alábbiak közül választható:

 • Ritmus
 • Színek és fények
 • Állati jó!
 • Z generáció (ilyenek vagyunk!)

A pályamunka csoportosan készített 1 db film. A film időtartama: 3-5 perc.

A filmet DVD-n kell beküldeni.

A beküldött pályamű tükrözze a tanulók vizuális és média ismereteit, technikai felkészültségét, kreativitását.

Az elődöntőre küldött rövidfilmeket a rendező intézmény címére kell beküldeni. Egy-egy DVD egy-egy pályaművet tartalmazzon. A DVD-re csak a csoport jeligéjét és korcsoportját szabad felírni.

Egy iskolán belül, több csoporttal történő nevezés esetén, minden filmet külön-külön DVD-n kérünk rögzíteni és beküldeni.

A filmeket az elődöntő pályamunkáinak beküldési módjánál leírtak szerint kell megküldeni.

 

A nevezés módja:

Az elődöntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.nadasdy.suli.hu letölthető 2018. szeptember 1-jétől.

A pályamunkákat postai úton kell megküldeni a rendező intézmény címére.

A pályamunkák beküldési határideje (postára adás dátuma): 2018. október 22.

A versenybizottság csak a beküldési határidőig postán feladott pályamunkákat értékeli. A döntőbe jutó versenyzők számát a versenybizottság határozza meg.

A döntőbe jutó tanulók várható száma fotó kategóriában várhatóan 50 fő, film kategóriában várhatóan 8 csoport.

A rendező iskola a pályamunkák értékelése után, a döntőbe jutó tanulókról, csoportokról és a döntő programjáról legkésőbb 2018. november 23-ig elektronikusan értesítést küld a nevező iskoláknak.

Az elődöntőre beküldött és a döntőn készített alkotásokat a rendező intézmény postai úton nem küldi vissza. Az alkotások elvihetőek személyesen, egyeztetés alapján, 2019. június 1-15. között.